Clarinet

Can pón pa mëte man da imparé da soné chësc stromënt?

Dai 6 ai 8 agn

De ci vál pa debojëgn por imparé da soné chësc stromënt?

Dantadöt ligrëza por le sonn de chësc stromënt y la desponibilité da soné regolarmënter. Al é sambëgn n vantaje sce i ëis bele fat n ater curs, sciöche educaziun musicala bunorida, cianté o fabló, mo i podëis ince mëte man da soné chësc stromënt zënza avëi fat d'atri cursc denant.

Ci poscibilités pîta pa chësc stromënt?

Cun le clarinet pón soné de vigni sort de toc dala musiga classica cina ala musiga contemporana, musiga da aorela cörta, Klezmer y i.i. Cun le clarinet pón soné te grups desvalis: orchestra de stromënc a fle, orchestra sinfonica, musiga da ciamëna, musiga da balé y i.i.