Proiet de musiga "Ricercare Cello Young"

ricercare cello young

Pité da ...

Scora de musiga taliana "A. Vivaldi"

Chësta formaziun originala é nasciüda te classa de violoncello dla prof.ssa Elena Dardo, sciöche pert de n proiet de musiga, olache al gnô soné deboriada, por les studëntes y i studënc di cursc por progredis, che röia pormez ti agn te n numer variabl, dal trio al ensemble de diesc y de plü elemënc. Al pó tó pert ince mitans y mituns di pröms agn de stüde.

Chësc proiet dess dantadöt porté pro a na majera partezipaziun dles studëntes y di studënc che ciafa na boniscima ocajiun por porvé fora les abilités tecniches y musicales arjuntes y ester n momënt d'incuntada y confrunt fondamental cun i atri. Ai pó ince porvé fora zënza ghiranzes artistiches particolares ativités de conzert y esibiziuns publiches desvalies te contesć desvalis. N ëvent important é sté la partezipaziun ala manifestaziun anuala "Musica del cuore" organisada dala prof.ssa Elena Dardo.

Le repertore tol ite toc originai y trascriziuns, de ispiraziun alta y popolara, dal Ricercare ala Sonata, dal Minuetto al Tango y de plü toc pop, rock, colones sonures y Cartoon, aranjá dal personsal insegnant. Les proes dla dorada de feter n’ora é vigni edema. Al pó ince tó pert porsones da deforadecá do la valutaziun dl livel de competënzes arjuntes.

Eté

Dai 10 ai 18 agn

Test d'amisciun

Sce

Sënta dl curs

Personal insegnant

Scriesse ite