Jí a scora de musiga

I criters por podëi jí a scora de musiga é da ciafé tl documënt da desćiarié dessot:

Iscriziun tla scora de musiga

Al n’é gnü ciafè degun resultat.
Metede ite prëibel n’atra parora d’archirida.